vrijdag 7 maart 2008

Atheisme kost Amerikaanse soldaat promotie

Amerika is soms een eng land. Ik krijg soms het akelige gevoel dat Amerika aan het afglijden is naar een theocratie.

Amerikaanse soldaat klaagt: atheïsme kostte me promotieTrouw 7 maart 2008
Van onze redactie religie & filosofie

Amsterdam – De Amerikaanse soldaat Jeremy Hall heeft een aanklacht ingediend tegen het Amerikaanse ministerie van defensie wegens discriminatie van atheïsten.
Lees verder

Een van de aangeklaagden is minister van defensie Robert Gates. Volgens de soldaat heeft het Pentagon zijn promotiekansen getorpedeerd vanwege zijn overtuigingen. Hij is gelegerd in opleidingskamp Fort Riley in de staat Kansas. Volgens hem heerst daar een cultuur, waarin soldaten christelijke waarden krijgen opgedrongen en de islam vijandig bejegend wordt.

De problemen begonnen toen de soldaat in zijn dienstperiode in Irak een bijeenkomst wilde organiseren over atheïsme. Zijn commandant verbood dat, waarop hij zijn rechtzaak begon. Vervolgens maakte de opleidingsbasis Fort Riley via een algemene e-mail bekend dat Hall naar de rechter was gestapt. Volgens de soldaat zijn door die bekendmaking zijn kansen op promotie verkeken.

Een sergeant zou hem hebben gezegd dat hij als commandant zou moeten voorgaan in gebed. Ook vroeg de sergeant hem hoe hij zich wilde beroepen op vrijheid van godsdienst terwijl hij ongodsdienstig is. De soldaat antwoordde daarop dat de wet op geestelijke verzorging ook voorziet in de rechten van atheïstische militairen.

Een majoor zou gedreigd hebben met militaire tuchtmaatregelen. Volgens een advocaat van de soldaat mag het er niet toe doen of een militair christen, moslim, jood, boeddhist of atheïst is.

Mikey Weinstein, voorzitter van een organisatie ter verdediging van godsdienstvrijheid, noemde in een commentaar geloofsdwang in het Amerikaanse leger een gevaar voor de nationale veiligheid. Hij vindt het schandalig dat het leger een soldaat, die tweemaal heeft gediend in Irak, zo behandelt.

Weinstein begon een paar jaar geleden een proces tegen de Amerikaanse luchtmacht wegens het opdringen van christelijke waarden maar een rechter weigerde die zaak te behandelen.

Geen opmerkingen: