zaterdag 22 maart 2008

Coalitie past vertragingstactiek toe rond godslastering

Van de site van de SP
14-03-2008 • SP-Kamerlid Jan de Wit is zeer teleurgesteld over de opstelling van de PvdA in het debat over het verwijderen van godslastering uit het Wetboek van Strafrecht. Wat PvdA-Kamerlid Heerts betreft kan het schrappen van artikel 147 best wachten tot een volgende kabinetsperiode. De Wit: “Wederom durft de PvdA de confrontatie binnen de coalitie niet aan. Ze roepen weer iets, maar ze doen niets.”

Mede door de houding van de PvdA dreigt nu zelfs een verbod op het belasteren van alle goden of zaken die mensen als ‘heilig’ beschouwen. Heerts vroeg CDA-minister Hirsch Ballin van Justitie namelijk te onderzoeken hoe zowel gelovigen als ongelovigen het best beschermd kunnen worden tegen beledigingen. De minister stemde toe en beloofde over enkele weken met een brief bij de Tweede Kamer terug te komen.

De Wit: “Het is pure vertragingstactiek. De christelijke coalitiepartijen zijn tegen het schrappen en wederom gaat de PvdA de discussie niet met ze aan. Met voorstellen om belastering van alles wat ‘heilig’ is strafbaar te stellen, verwatert de discussie zodat niemand meer weet waar het om gaat.” Het SP-Kamerlid kan niet anders concluderen dan dat de uitlatingen van Heerts over het schrappen van artikel 147 bedoeld waren voor het Land van Ooit. “En we weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen.”

Geen opmerkingen: