donderdag 6 maart 2008

Klimaatverandering niet kostbaar

klimaatverandering niet kostbaar'
5 maart 2008, 16:40 uur | FD.nl

Maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, hoeven de wereldeconomie niet erg te schaden. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schat dat een milieu-offensief tot 2030 neerkomt op een vermindering van de economische groei met 0,03% per jaar.

Dit stelt de OESO in een rapport dat woensdag is uitgebracht. In 2030 is de wereldeconomie met milieuvriendelijkere maatregelen 97 procent groter dan in 2005 in plaats van bijna 99 procent zonder initiatieven, zo staat in het rapport.

Volgens de OESO is actie noodzaak om duurzame economische welvaart te realiseren. De denktank van dertig geïndustrialiseerde landen, waaronder Nederland, wijst de energiesector, de transportsector, en landbouw en visserij aan als meest schadelijk voor onze planeet.

Landbouwsubsidies

De OESO stelt dat alleen al het verlagen van landbouwsubsidies, het gefaseerd invoeren van een belasting op CO2-uitstoot, nieuwe biobrandstoffen en een verbetering van de riolering de groei van de uitstoot van schadelijke gassen sterk kunnen verminderen.

Volgens minister Cramer (Milieu) wordt in het OESO-rapport bevestigd dat beleidsoplossingen voor de belangrijkste milieuproblemen uitvoerbaar en betaalbaar zijn. 'Het is heel goed om je te realiseren dat investeringen op de korte termijn dus niet zozeer kosten met zich meebrengen, maar juist kosten in de toekomst kunnen voorkomen.'
http://www.fd.nl/csFdArtikelen/WEB-HFD/y2008/m03/d05/klimaatverandering?t=_Maatregelen_klimaatverandering_niet_kostbaar_

Geen opmerkingen: