zaterdag 2 juni 2007

Werkgroep vrouwenstudies

Gisteren hebben we het 25 jarig bestaan van de werkgroep vrouwenstudies aan de VU gevierd. Na afloop van de vergadering hadden we een borrel om dit heugelijke feit te vieren. Aanvankelijk heette de groep het vrouwenoverleg. De naam is ondermeer verandert omdat er nu ook een aantal mannen (waaronder ondergetekende) deelnemen aan deze groep. Als je de geschiedenis overziet dan is het duidelijk dat er nog steeds behoefte is aan een dergelijke groep. De vrouwenemancipatie is nog steeds niet voltooid. Dit is zeker ook het geval op academisch niveau. De faculteit der wijsbegeerte aan de VU werd onlangs nog bestempeld als de meest vrouwonvriendelijk aan deze universiteit. Gevraagd naar een reactie presteerde onze decaan H. Woldring het om te stellen dat "men op onze faculteit heel vriendelijk voor vrouwen is". Laten we hopen dat er niet nog 25 jaar voor nodig zijn om het bord voor de kop van dergelijke heren weg te bikken.