vrijdag 29 februari 2008

Marcel T

Marcel T.


In 2005 is bij mij de diagnose Asperger gesteld door een gz-psycholoog van het Centrum Autisme in mijn regio. Om deze reden volg ik de verwikkelingen rond het proces van Marcel T. met grote belangstelling. Ik verbaas me over de wijze waarop er door zogenaamde deskundigen wordt omgegaan met de diagnosestelling van Marcel T..In eerste instantie zou uit een onderzoek van de Forensische Psychiatrische Dienst zijn gebleken dat Marcel T. zou lijden aan het syndroom van Asperger. Een tegenonderzoek van het Pieter Baan Centrum zou hebben uitgewezen dat hier geen sprake van is. Het Pieter Baan Centrum stelt vast dat Marcel T. aan een lichte persoonlijkheidsstoornis zou lijden. Marcel T. zou narcistische trekken hebben maar niet autistisch zijn. Er wordt beweert dat Marcel T. geen Asperger heeft omdat hij een normaal functionerend geweten zou hebben. In het onderzoekvan de Forensiche Pyschiatrische Dienst was een haperend geweten juist aangehaald als reden om Asperger te veronderstellen. Als dit een criterium is op grond waarvan men kan vaststellen dat iemand geen autismespectrum stoornis heeft dan heb ik dat ook niet. Er is niets aan de hand met mijn geweten. Wel heeft ook het Pieter Baan Centrum vastgesteld dat Marcel T. zich moeilijk kan inleven in de emoties van anderen. Volgens het Pieter Baan Centrum is dit geen criterium op grond waarvan men kan vaststellen dat iemand een autismespectrum stoornis heeft. Het gebrek aan emotionele of sociale wederkerigheid is nu juist een van de criteria op grond waarvan men vaststeld dat iemand een autistische stoornis heeft. Dit betreft ook personen met Asperger. Dit staat ook als zodanig in de DSM IV. De DSM is de bijbel van de diagnostiek binnen de psychiatrie en de klinische psychologie. Het al dan niet aanwezig zijn van een gewetensfunctie is geen criterium op grond waarvan men volgens de DSM IV kan vaststellen dat iemand Asperger heeft. Een gebrekkige gewetensfunctie past wel bij een narcistische persoonlijkheidsstoornis, voor wat die diagnose waard is. Volgens de dwarse psychiater Bram Bakker is narcisme de meest misbrukte diagnose en eigenlijk een soort scheldwoord, maar dit terzijde. Verder werd aangevoerd dat Marcel T. hoogbegafd en volledig toerekinngsvatbaar zou zijn. Men suggereert dat dit betekent dat Marcel T. niet autistisch zou kunnen zijn. Zover ik weet ben ik volledig toerekingsvatbaar. Ik ben afgestudeerd als filosoof. Ik mag er dus vanuit gaan dat mijn IQ behoorlijk boven het gemiddelde ligt. Toerekingsvatbaarheid en intelligentie zijn geen criteria om Asperger uit te sluiten. Mensen met Asperger hebben volledig de beschikking over hun verstand en zijn normaal tot hoogbegaafd. Het feit dat Marcel T. toerekingsvatbaar is betekent dat hij niet vrijgepleit kan worden van de gruwelijke misdaad die hij heeft begaan, niet dat hij geen Asperger heeft. Dat hij hoogbegaafd is lijkt me eerder een argument voor de diagnose Asperger dan er tegen. De argumenten tegen de diagnose Asperger zijn dus niet erg sterk. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de argumenten voor de diagnose Asperger dan automatisch wel deugen. Het argument met betrekking tot het geweten is in ieder geval niet geldig. Mensen met Asperger beschikken in de zelfde mate als zogenaamd normale mensen over een geweten. Of Marcel T. Asperger heeft of niet zou ik niet durven zeggen. Ik ben geen psycholoog en ik ken deze man alleen uit de media. Ik kan wel spreken als ervaringsdeskundige. In de weinige gegevens over de persoonlijkheid en levensloop van Marcel T. zie ik wel een aantal paralellen met mijn eigen leven. Net als Marcel T. ben ik een Einzelgänger. Ik heb begrepen dat Marcel T. vroeger op school behoorlijk gepest is. Daar kan ik over meepraten. Marcel T. heeft zich altijd een buitenstaander gevoeld. Marcel, je bent niet de enige. Op zichzelf is dit alles natuurlijk geen bewijs dat Marcel T. Aspereger heeft. Het zijn wel indicaties. Wat mij echter zeer frappeerde was het feit dat hij de bankoverval die hij vlak na de moord op Louis Sévèke pleegde, deed omdat hij dat nu eenmaal al besloten had. Een dergelijke rigide manier van denken is kenmerkend voor mensen met een autistische stoornis. Ik heb de indruk dat de diagnose die gesteld is door de Dienst Forensische Psychiatrie klopt en dat ze bij het Pieter Baan Centrum ernstig in de war zijn.

dinsdag 19 februari 2008

Sinds enige tijd heb ik Linux. Dat bevalt goed. Het probleem is alleen dat de hele digitale wereld er zo'n beetje vanuit lijkt te gaan dat iedereen Windhoos gebruikt. Als je bijvoorbeeld een programma wilt bekijken op Uitzending gemist dan is dat erg moeilijk voor een Linux gebruiker. Ze gaan er van uit dat iedereen de Windhoos mediaplayer gebruikt. Vroeger was er nog de mogelijkheid om Realplayer te gebruiken. Ze beweren dat er te weinig mensen zijn die van Realplayer gebruik maken en dat dit daarom te duur is. Het gevolg is dat er nog minder mensen gebruik zullen maken van Realplayer en de positie van Micro$oft nog sterker wordt. Dit lijkt me niet de taak van een PUBLIEKE omroep! Het lijkt me dat de beste oplossing is om technologie te gebruiken zoals die achter YouTube. Dit is voor alle platforms toegankelijk.