donderdag 27 maart 2008

Onze Trots: Wij-gevoel in taal, religie, sport en kleding

Vu podium organiseert in april 2008 een lezingenserie over het wij-gevoel.

Als straks in Peking het Wilhelmus klinkt, zijn die olympische médailles niet uitsluitend van de atleten maar ook van ons. En als het Nederlands elftal Europees kampioen wordt, zijn wij de beste. Het oranje-gevoel is een duidelijk en bekend wij-gevoel.

Het wij-gevoel is vaak een vorm van trots. Trots op je land, je taal, je religie en de cultuur. Iedereen geeft een eigen invulling aan het wij-gevoel. Trots op God of Allah, op klederdracht of hoofdoek, op het Fries of het Twents. Neemt de trots toe als vele culturen dicht bij elkaar leven?

Tijdens acht avonden tussen 1 en 23 april in Amsterdam en Zwolle, komen allerlei reacties aan bod op Onze trots. Wat bindt en verdeelt ons op het gebied van sport, kleding, religie en taal?

Zo spreekt schrijfster Lydia Rood in het nieuwe Nederlands van het jaar 2070 en Anne van der Meiden, emeritus hoogleraar Massacommunicatie en! PR vertaalt de bijbel in het Twents.

Verder werken mee: Hester Dibbits, onderzoeker Nederlandse Etnologie(Meertens Instituut KNAW), Agnes Elling, onderzoeker (Mulier Instituut) en meerkampster, Ruard Ganzevoort hoogleraar Praktische Theologie (VU), Mark van den Heuvel, onderzoekscoördinator o.a. sport en media (Mulier Instituut), Ivo van Hilvoorde, sportfilosoof (VU), Marten van der Meulen, godsdienstsocioloog (VU), Ruud Stokvis, sportsocioloog (UvA), Marc van Oostendorp,onderzoeker Variatielinguïstiek (Meertens Instituut KNAW), Herman Roodenburg, onderzoeker Kleding en Lichamelijkheid (Meertens Instituut KNAW), Edwin Koster,docent Filosofie (VU) ,Jan van der Stoep, onderzoeker faculteit Wijsbegeerte (VU), Jielis van Baalen,! docent Theologie en Filosofie (Christelijke Hogeschool Windes! heim)en Jan van Dijk, adviseur identiteit (GGI en Hogeschool Windesheim)

Het hele programma staat op de website van VU podium.

Geen opmerkingen: